Elşən Şəkərov İki bayram Xütbə

Elşən Şəkərov – Zilhiccə ayının ilk 10 günü və Qurban bayramı