Əqidənin ümumi əsasları Nicat Həşimov

Ən pis kəlimə MƏN TÖVHİDİ BİLİRƏM deməyindir