Əqidənin ümumi əsasları Mənsur Cəlilov

İxlas və sünnnəyə tabeçilik