Mumeyyilər Seymur Camal

Alimlər Adilin cərhini təsdiqlədilər, Qamətin cərhini isə yalanladılar