Qamət Süleymanov

Şeyx Muhəmməd Səid Raslənin «Müəyyən şəxsin təkfiri» kitabı (5 dərs)