Əqidənin ümumi əsasları Günahlar Mənəvi Mənsur Cəlilov

Nemətlərə görə şükr elə və Rəbbinə qarşı gözəl zənndə ol