Şeyx Rabi ibn Hədi əl-Mədxali

Kitabın adı: Təmiz sünnəni, xəta əhlinin ayaq sürüşməsindən və hava əhlinin azğınlığından qorunmasında aydın yol