Mənhəcin ümumi əsasları Mənsur Cəlilov

Şeyx Rabi ibn Hədi əl-Mədxəlinin «İslamda hava (bidət) əhlini və başqalarını imtahan etməyin hökmü» risaləsi (2 dərs)