Abu Muhamməd AbdulĞaniy ibn AbdulVahid Əl-Maqdisinin “Umdətul əhkam” kitabı
şeyx Useyminin şərhi ilə

 

TƏHARƏT