Fiqh Mənsur Cəlilov Təharət (Təmizlənmə)

Abu Muhamməd AbdulĞaniy ibn AbdulVahid Əl-Maqdisinin “Umdətul əhkam” kitabı (5 dərs)

Abu Muhamməd AbdulĞaniy ibn AbdulVahid Əl-Maqdisinin “Umdətul əhkam” kitabı
şeyx Useyminin şərhi ilə

 

TƏHARƏT