Dəvətin qaydaları Kamal Hüseyn Mənəvi

Yahya İbn Zəkəriyyanın nəsihəti