Osman Sələfi Sual-cavab

Birinci təşəhhüddən sonra salavat deyilirmi