Mumeyyilər Qamət Süleymanov

Elxan abu Ömərin əsli sələfidir , Adil Rəcəbovun isə yox