Mumeyyilər

Şeyx Muhəmməd ibn Hədi – ‘Şeyx Rabi şiddətlidir’ – deyənlərin sözünə etibar edilirmi?