Məqalələr

Bayram namazının qılınma qaydası

Bayram iki rükətli səslə qılınan namazdır.

◾️ Birinci rükətdə

• İhram təkbiri (namazda ilk açılış təkbiri – (Allahu Əkbər) deyilir.

• Sonra 7 dəfə təkbir edilir (Allahu Əkbər deyilir).

• Sonra istiftəh duası oxunur.

• Sonra Fatihə surəsi və Qurandan bildiyiniz başqa bir surə oxunulur.

• Sonra təkbir edib (Allahu Əkbər deyilir) rükuya gedilir və 3 dəfə “Sübhənə Rəbbiyəl Əzim” deyilir.

• Sonra “Səmi Allahu limən həmidə. Rəbbənə valəkəl həmd” deyilir və rüküdan qalxılır.

• Sonra təkbir edib (Allahu Əkbər deyilir) səcdəyə gedilir və 3 dəfə “Sübhənə Rəbbiyəl Əla” deyilir.

• Sonra təkbir edib (Allahu Əkbər deyilir) səcdədən qalxıb oturulur və 2 dəfə “Rəbbiğfirli” deyilir.

• Sonra təkbir edib (Allahu Əkbər deyilir) səcdəyə gedilir və 3 dəfə “Sübhənə Rəbbiyəl Əla” deyilir.

• Sonra təkbir edib (Allahu Əkbər deyilir) səcdədən ikinci rükətə qalxılır.

◾️ İkinci rükətdə

• Təkbir edib ikinci rükətə qalxdıqdan sonra daha 5 dəfə təkbir edilir (Allahu Əkbər deyilir).

• Sonra Fatihə surəsi və Qurandan bildiyiniz başqa bir surə oxunulur.

• Sonra təkbir edib (Allahu Əkbər deyilir) rükuya gedilir və 3 dəfə “Sübhənə Rəbbiyəl Əzim” deyilir.

• Sonra “Səmi Allahu limən həmidə. Rəbbənə valəkəl həmd” deyilir və rüküdan qalxılır.

• Sonra təkbir edib (Allahu Əkbər deyilir) səcdəyə gedilir və 3 dəfə “Sübhənə Rəbbiyəl Əla” deyilir.

• Sonra təkbir edib (Allahu Əkbər deyilir) səcdədən qalxıb oturulur və 2 dəfə “Rəbbiğfirli” deyilir.

• Sonra təkbir edib (Allahu Əkbər deyilir) səcdəyə gedilir və 3 dəfə “Sübhənə Rəbbiyəl Əla” deyilir.

• Sonra təkbir edib (Allahu Əkbər deyilir) səcdədən qalxıb oturulur və təşəhhüd tam axıra kimi (Salavat və dua da daxil olmaqla) oxunur.

• Sonra sağ və sol tərəfə “Əssələmu aleykum və Rəhmətullah” deyilərək salam verilir və namaz bitirilir.

Bayram namazı evlərdə qılındığı üçün xütbə verilmir.

🖋 Hazırladı: Səid İsrafilov