Səid İsrafilov

Şeyx Saleh ibn Muhamməd əs-Suveyyihin «Əmr sahibinə nəsihət etməkdə Əhli-Sünnə vəl-Cəmaənin mənhəci ilə ona müxalif mənhəclər arasındakı fərqlər» kitabı (12 dərs)