Əqidənin ümumi əsasları Əxlaq və ədəb Mənsur Cəlilov

Quduzluq kimi yayılacaq fitnələr