Mumeyyilər Şübhələrə rəddiyələr Useyd Turabov

Şeyx Abdullah əl Buxari doktordur, nə olsun, filan tələbədə doktordur sözü TƏLBİSDİR