Kamal Hüseyn Mənəvi

Hidayətdən sonra sabitlik neməti