Nəsihət Səid İsrafilov

Allahı zikr etmək tükənməz nemətdir