Nicat Həşimov Sual-cavab

İslam dini dünyavi elmləri öyrənməyə rəğbətləndirirmi