Bidət əhli ilə münasibət Mənsur Cəlilov

Alimlərin bidət əhlinin kitablarından nəql etməsi məsələsi