Əqidənin ümumi əsasları Nicat Həşimov

Allahdan qeyrisindən kömək diləmək haqqında