Faydalar Kamal Hüseyn

Həqiqətən insan nemətin qədrini itirdikdən sonra bilir