Kamal Hüseyn Mənəvi

Həqiqətən insan nemətin qədrini itirdikdən sonra bilir