Nicat Həşimov

Qadına baxmaq üçün şəkildən istifadə etmək olarmı