Nəsihət Osman Sələfi

Yoxsulluq qorxusundan uşaqlarınızı öldürməyin