Dinlər və firqələr Qamət Süleymanov

Xuruc sələfilərdən başqa bütün firqələrdə var, hətta sufilərdə