Seymur Camal Tövhid

Dövlətin güclü olması üçün yalnız Allaha ibadət etmək lazımdır