Elm əhlinə münasibət Mənsur Cəlilov Mumeyyilər

Alimlərin qədrini şənini alçaltmaq bütün bidət əhlinin ittifaqıdır