Cərh və tədil Qamət Süleymanov

Qamet Süleymanov – Cərh və tədil