Muhamməd Abu İbrahim Sual-cavab

Mumeyyi, sufi və digər bidət əhli ilə durub-oturan qohumlarla necə rəftar etməli