Mumeyyilər Seymur Camal

Hizbilərin Şeyx Abbad ölən kimi onu cərh edəcəklər iddiası