Faydalar

Mumeyyilərin təzə imamı, səhabələrə nifrət edən – İd əl-Abbasi