Qamət Süleymanov

Aşura günü bizə Musa aleyhisalamı xatırlatdı