Mumeyyilər Seymur Camal

Veysəl və İslam partiyası (Veysəl Orucovun kobud xətalarından biri)