Çəkindirmələr (təhzir) Mənsur Cəlilov Məqalələr

Hişam əl-Biyəli və ətrafındakılar hətta Ərəb dilində belə, kasaddırlar.

Şeyx Raslən (Allah onu qorusun) buyurur:

Hişam əl-Biyəli və ətrafındakılar hətta Ərəb dilində belə, kasaddırlar.
Məsələn: Mən onlardan soruşuram ki, “Dovşanın neçə ayağı var?”
(Cavabında) mənə deyirlər ki, “Sərçənin iki qanadı vardır.”

(Şeyx demək istəyir ki, Ərəb dilində, ərəbin başa düşdüyü sualı verirəm, onlarsa verdiyim sualdan qaçaraq, həmin suala deyil, başqa şeyə cavab verirlər. Bu da onların Ərəb dilindən naqis olmalarını deməyə əsas verir. Sualdan qaçmaq isə, bilindiyi kimi, bütün bidət əhlinə xas olan üslubdur)

Mənbə: Şeyx Raslənin Hişam əl-Biyəliyə verdiyi “Misirin həddadi Şeyxinə rəddiyyə” adlı səsli dərslər silsiəsindən alıntı.

Hazırladı: Mansur Cəlilov