Nicat Həşimov Sual-cavab

Cərh və Tədil bir şəxsdə cəm olarsa, ümmətə vacib olan nədir