Mumeyyilər Təyyar Xəlilov

Bidətçi mumeyyilərin xain hərəkətləri – Təyyar Xəlilov