Əqidənin ümumi əsasları Muhamməd Abu İbrahim Seçilmişlər

Etiqadda uca məqam (24 dərs)

 

Etiqadda uca məqam. 1. Müəllifin və şərhçinin həyatı Ad və sifətlərdə dörd qayda. 2-ci dərs 3. Müəllifinin müqəddiməsi 4. Allahın sifətlərini qəbul edib təslim olmaq 5. Sünnəyə çağırıb bidətdən çəkindirmək 6. Allahın sifətlərinə dəlalət edən ayələrin zikri 7. Allahın sifətləri barədə Hədislərin zikri 8. Allahın sifətləri barədə Hədislərin zikri -2 9. Allahın kəlam sifəti 10. Quran Allahın Kəlamıdır 11. Möminlərin qiyamət günü Allahı görməsi 12. Qəza və qədər 13. İman söz və əməldir 14. Peyğəmbərin xəbər verdiyi hər şeyə iman gətirmək 15. Peyğəmbərin xəbər verdiyi hər şeyə iman gətirmək - 2