Əqidənin ümumi əsasları Günahlar Mənsur Cəlilov

Allahın rəhmətindən əlini üzmə