Mumeyyilər Qamət Süleymanov

Sadiq əl-Bəydanini dəlil gətirənlər