Nəsihət Osman Sələfi

Sübh namazına yatıb qalan işaya getməyən yalançı