Mənhəc Tural Yusubov

Şeyx Luhəydanın bu sözü Şeyx Rabi üçün tərifdir