Nəsihət Yaşar Qurbanov

İnsanlar qəflətdə olanda saleh əməllərə sarıl