Faydalar Osman Sələfi

Alimlərin ixtilaf etdiyi məsələlərdə insanın seçimi necə olmalıdır