İman Tural Yusubov

Şəriətdən üz döndərməyi adət edənin qəlbində imanın qərar tutmadığını görərsən