Nəsihət Qamət Süleymanov

Elm tələb etməyə həris olmaq (Quba)