Nicat Həşimov Quran və təfsir

Ayədə keçən 50 min ilə bərabər bir gündə təfsiri necədir