Tövhid və növləri Yaşar Qurbanov

Allahın Ad və Sifətlər tövhidi – Yaşar Qurbanov (11 dərs)