Dəvətin qaydaları Elm tələb etməyin qaydası Əxlaq və ədəb Mənsur Cəlilov

Dəvətdə hikmət və əxlaq