Nigah və Talaq Səid İsrafilov

Ailənin təməli tovhid olmalıdır