Ailə və evlilik Səid İsrafilov

Ailənin təməli tovhid olmalıdır